Obchodní filozofie: Inovace, vytrvalost a poctivost

Vidění

Být nejkonkurenceschopnějším ocelářským podnikem na světě

Mise

Být vůdcem budoucího ocelářského průmyslu

Kulturní povědomí

Znalosti a akce

Firemní kultura